Begroting 2021 College van Kerkrentmeesters Hoogland/Amersfoort-Noord

In de vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters en van de Algemene Kerkenraad is de begroting van PKN Hoogland/Amersfoort-Noord besproken. Deze begroting die Het Brandpunt, de Inham en de Veenkerk betreft, ligt vanaf maandag 9 november t/m maandag 23 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau.

U bent van harte welkom om deze in te zien. Vanwege de coronamaatregelen is het wel noodzakelijk dat u een afspraak maakt met Hanneke Goumare, medewerkster van het Kerkelijk Bureau. U kunt haar bereiken via telefoonnummer  033 480 50 96 of via e-mail

Heeft u vragen over deze begroting, dan kunt u deze per e-mail stellen aan Henk van den Broek.

Ria van Voorst
secretaris College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord