Begroting PKN 2019

Begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters

De begroting van het CvK voor het jaar 2019 is klaar en goedgekeurd. Deze begroting omvat alle wijken van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.

Tot eind november ligt de begroting ter inzage in het kerkelijk bureau.
De openingstijden hiervan zijn maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Heeft u vragen over deze begroting dan kunt u deze mailen aan:

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Henk van Hoorn, penningmeester
Ria van Voorst, secretaris