Ben je klaar voor het feest?

Project Veertigdagentijd en Pasen 2022.

In de Veertigdagentijd lezen we verhalen uit het evangelie van Johannes. Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen ze eigenlijk wel feestvieren? In de verhalen horen we hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt. Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood! Dat vieren we steeds opnieuw als het Pasen is.

Het thema
Het thema van de veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn, bijvoorbeeld als Jezus verteld over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God. Toch brengen ook deze verhalen ons verder op de weg naar het feest.

De Feestslinger
We maken een Feestslinger voor in de kerk met voor elke week een nieuwe feestvlag over de verhalen die we samen lezen.
Hoe mooi zou het zijn als de slinger niet alleen uit Bijbelverhalen bestaat maar er ook onze eigen ervaringen op worden verbeeld. Niet alleen die van de kinderen maar van ons allemaal!
In de bijlage treft u een blanco vlag.
Wij nodigen jong en oud van harte uit om verhalen met ons te delen, verhalen die belangrijk voor je zijn. Blij, verdrietig, alles wat we beleven en wat we willen delen. Zo wordt de slinger een teken van hoop en verwachting van ons allemaal!

Uitnodiging
Op het feest van het leven is iedereen welkom. Tijdens het kindermoment in de kerk, ontvangen de kinderen elke week een uitnodiging. Daarop staat dat we ons voorbereiden op het Paasfeest en wordt elke week een voorwerp genoemd dat met het verhaal te maken heeft.

Projectlied
Bij de voorbereidingen op het feest hoort natuurlijk ook een mooi lied. Iedere week zingen we naast het refrein een couplet wat bij de betreffende zondag past. Hieronder treft u een geluidsfragment aan van het projectlied op de eerste zondag.

Veertigdagentijd thuis
Voor de Veertigdagentijd is er een gezinsboekje om samen toe te leven naar Pasen. Er staat materiaal in voor elke dag, van Aswoensdag tot en met Pasen. Er staan bijbelverhalen in over feest, elke woensdag is het vlaggetjesdag, met een spel voor het hele gezin en Dirk en Willem spelen een bijzondere rol in dit boekje. Ze willen een feest geven maar lopen elke week tegen een probleem aan waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Zou het ‘Dirk en Willem-feest’ wel doorgaan?
De kinderen van de Kinderwoorddienst krijgen allemaal dit boekje.
Wanneer er andere geïnteresseerden zijn dan hebben we daar ook een boekje voor.

Introductiefilmpje en uitleg.
In een kort filmpje geeft Erik Idema een toelichting op het project.
Link

Zo gaan we samen met u op weg naar het feest.
Wij kijken er naar uit u ook?

Podcast naar het verhaal van de eerste zondag 6 maart:  KOZ-verhaal-20220306.mp3