Bent u al vriend van de cantorij?

Eind 2017 is een actie gestart om de kwaliteit van de inbreng van de cantorij te waarborgen. Daar is geld voor nodig en de kas van de Oecumenische Wijkraad is beperkt. Met de werving van vrienden hoopten we jaarlijks een bedrag van € 2.000,- op te halen. De toezeggingen waren voldoende voor 2018.

Voor 2019 is € 1.255,- toegezegd. We hopen dat dit bedrag aangevuld wordt door nieuwe vrienden of misschien door vrienden die alleen voor 2018 hebben toegezegd.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL34RABO0123051800 t.n.v. OWB Het Brandpunt Amersfoort o.v.v. vriend van de Cantorij.

Als u voor een langere periode wilt bijdragen meld u dan als vriend. U kunt dit doen door een kaart in de hal van de kerk in te vullen of door een mailtje te sturen naar Mirjam Gaasterland.
Bellen mag ook 06 12 849 061.