Bericht Regiegroep Duurzaam

Voor de meeste mensen is de vakantie voorbij en start een nieuw seizoen. Met z’n allen hopen we dat dit anders zal gaan dan voor de vakantie, maar we weten dat er voorgoed iets veranderd is. Dat geldt niet alleen voor onze samenleving, maar ook voor onze kerk. Zowel in onze samenleving als in onze gemeente Hoogland / Amersfoort-Noord is er het afgelopen jaar veel gebeurd. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan bouw van onze kerk en nagedacht over de toekomst.
Want de kerk willen we behouden, al zal dit nooit meer hetzelfde zijn.

Eind vorig jaar is vanuit de Algemene Kerkenraad de regiegroep duurzaam PgHAN2026 gestart met als doel na te denken over hoe wij in 2026 onze kerkgemeenschap zien. Het advies uit de regiegroep was om deze vraag te splitsen in vier thema’s:

  1. Hoe ziet de financiele toekomst eruit?
  2. Welke organisatie hebben we voor ogen?
  3. Hoe werkt de organisatie en vrijwilligers?
  4. Wat betekent dit voor ons komend kerkzijn?

Het eerste thema is afgelopen zomer afgerond. We hebben een goed inzicht in de financiën en enkele doorrekeningen gemaakt naar de toekomst. De conclusie is dat als we de inkomsten en uitgaven niet beter op elkaar afstemmen, we binnen enkele jaren onvoldoende vermogen hebben. Gelukkig is er nog tijd om het tij te keren.

Deze maand start de tweede groep met het thema ‘Welke organisatie hebben wij voor ogen?’. De groep bestaat uit Anne-Jaap Deinum (Het Brandpunt) , Ellen Hogema (Het Brandpunt) en Ariska Holland (De Inham). Aanvulling vanuit De Veenkerk is zeer wenselijk.

Geld is natuurlijk niet het belangrijkste, het gaat er om hoe wij kerk willen zijn. Om wat wij, als gemeente van Christus, kunnen betekenen voor elkaar en onze samenleving. U zult begrijpen dat deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is. Daar is tijd en overleg voor nodig. U hoort hier binnenkort meer over, want dit gaat ons allen aan.

De visienota van de PKN heeft als titel ‘Van U is de toekomst’. Dat is ons houvast.

Henk Veldhuis, voorzitter AK