Bij de doopviering 29 mei

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is in de Lutherse traditie Wezenzondag gaan heten, vanwege de evangelielezing die traditiegetrouw gelezen wordt (Johannes 14, 15-21). Daarin zegt Jezus tegen zijn volgelingen dat hij hen “niet als wezen zal achterlaten’. Want de Geest zal komen om altijd bij hen te zijn. Bemoedigende woorden als je na Hemelvaart zonder Jezus verder moet en het nog Pinksteren moet worden.

Naast de wezen komen op deze zondag ook de weduwen aan bod, want we lezen ook uit het boekje Ruth. De Joodse weduwe Naomi, ooit gevlucht voor hongersnood, keert met schoondochter Ruth, eveneens weduwe, terug naar haar roots in Betlehem. Zoals voor zoveel vluchtelingen die terugkeren is “thuiskomen” niet zonder meer een happy end. Is er nog wel een toekomst, thuis…?

In de synagoge is het verhaal van Ruth nauw verbonden met het Wekenfeest, het oogstfeest waarop ons Pinksterfeest geënt is. Het verhaal speelt tijdens de oogst, maar minstens zo belangrijk is de oogst die Ruth ten deel valt door haar trouw en haar vertrouwen. God – die niet genoemd wordt, maar in de zorg voor weduwe, wees en vreemdeling herkenbaar is – schenkt haar nieuw leven.

Deze zondag vieren we ook de doop van Keano Illidge, broertje van Nishantilly en Na-Caleigh en zoon van Saskia Illidge. Keano is geboren op 6 augustus 2020 en we verheugen ons met zijn familie dat hij het teken van Gods liefdevolle verbondenheid met mensen mag ontvangen. Wees welkom in de familie van gelovigen, Keano!

De muziek in de viering wordt verzorgd door Kees van Mechelen (piano) en Eliathe Paans (fluit). Zij spelen na de overweging ‘Spring’ van Herman Beefting en na de zegen ‘Allegro’ uit sonata in f majeur van Bernadetto Marcello.

Voorgangers in de viering zijn Gerard van Gorkum (welkomheter), diaken Frank Sieraal en ds. Anna Walsma. Weet je welkom!

A.D. Walsma