Bij de goede week: ‘Samen dragen’

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en in de Paasnacht vormen in Het Brandpunt van oudsher één geheel. Zo is dat ook nu. Elke viering zal in een uiterst kleine bezetting worden gevierd en online mee te beleven zijn. Betrokken bij de uitzending zijn alleen technici, drie musici, voorgangers en een welkomheter. Voor zover mogelijk zal veel van de muziek, die intensief mede is voorbereid door de cantorij, worden uitgevoerd door Mieke Keizer, Esther Ocheng-Grünbauer en Dick van der Niet. Op Witte Donderdag en in de Paasnacht is ook moederkerk De Inham verbonden, in de persoon van ds. Martin Snaterse uit Hoogland, die mee voorgaat.

‘Samen dragen’ is het thema en de kruiswegstaties van Marijke van Dijk vergezellen ons. Dankbaar zijn we dat de kunstenares ons de mogelijkheid heeft gegeven de staties digitaal aan hoorders te mogen tonen. ‘Rode draad is’, schreven we in een tijd waarin we van Corona nog slechts uit de verte hadden gehoord, ‘de gedachte dat soms gebeurtenissen ondraaglijk zijn. Mensen proberen dan samen te dragen wat niet te dragen is. En roepen uit d(i)e diepte naar God.’

De vieringen zullen verstilder zijn dan anders. De veertigkoppige cantorij en de fysieke verbondenheid van velen zijn eigenlijk onmisbaar. Wat we proberen, is zorgvuldig de rituelen in ere te houden in de verbondenheid die we delen. Zo delen we liederen die rijk aan muzikaliteit en betekenis zijn. Daarbij is er op Witte Donderdag aandacht voor de gebeurtenissen rond de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag mediteren we, naar aanleiding van enkele kruiswegstaties, over het lijden van Christus en het lijden in de wereld. En in de Paasnacht klinken ook kinderstemmen en delen we licht en de doopgedachtenis rond het evangelie van Jezus’ opwekking. Na de viering in de Paasnacht voeren Martin Snaterse en Geurt Roffel nog live enkele gesprekken met elkaar en met anderen, bij wijze van wake, in de ‘Nacht van Pasen’. Dat duurt tot ongeveer middernacht. Hierbij is ook mogelijkheid naar ons te appen om in verbinding te zijn met elkaar.

De liturgie van de goede week ontvang je van ons op een later moment.

Anna Walsma, Geurt Roffel, Josephine van Pampus.