Bij de tafelviering

‘Geven en ontvangen’ is het thema van de viering van 2 augustus, waarin we voor het eerst weer samen brood en wijn delen. Het leesrooster geeft, verrassend, twee teksten waarin brood een belangrijke rol speelt: Nehemia 9:15-20 en Matteüs 14:13-21. In beide teksten is het brood het teken van nabijheid: van God bij mensen, en mensen bij elkaar. Door anderen serieus te nemen in de voeding die ze nodig hebben, en door hen te voeden, laat je weten dat je er bent voor elkaar. We hopen dat dat ook in onze viering doorklinkt. Als vredesgroet neuriën we ‘Vrede wens ik je toe’, in gedachten verbonden met mensen die in en buiten Het Brandpunt samen vieren.

Wie online mee viert, kan op zaterdagavond 1 augustus, tussen 19.00u en 19.30u in Het Brandpunt brood en wijn of druivensap ontvangen. Aanmelding daarvoor is noodzakelijk bij Carla van der Laan, . In een uitzonderlijk geval is het mogelijk brood en wijn thuisbezorgd te krijgen voorafgaand aan de viering. Bel of mail daarvoor met Carla.

De Tafelviering is zo opgezet dat online bezoekers tegelijkertijd met mensen die in Het Brandpunt de viering bezoeken hetzelfde brood kunnen delen en dezelfde wijn of druivensap kunnen drinken. Mensen die thuis vieren, kunnen brood en wijn of druivensap klaarzetten bij de kaars die ze tijdens de viering aansteken. Tijdens het gezongen Tafelgebed zegen ik het brood dat wordt gegeten en de wijn die wordt gedronken.

In Het Brandpunt zullen brood en wijn via twee uitdeelpunten uitgereikt worden. De kosters begeleiden dit. Hoewel brood, wijn en druivensap gegeven worden zonder fysiek contact, doen we zoveel als mogelijk recht aan de ontvankelijkheid en de verbondenheid in het sacrament. Het is deze viering niet mogelijk om het brood te dopen in de wijn. De wijn en het druivensap ontvangt ieder in een apart bekertje, dat niet hoeft te worden leeggedronken.

Wie de viering in Het Brandpunt wil bezoeken, kan op de gebruikelijke wijze reserveren. Zie daarvoor elders in deze Nieuwsbrief.

Ook na deze viering is het mogelijk brood mee te nemen in een mandje. Via de tafelmedewerkers is dit te verkrijgen. De wens is dat mensen dit brood thuis eten en/of delen met de verbondenheid die we in de viering deelden in gedachten. De resterende wijn en het resterende druivensap wordt verzameld en uitgegoten onder een druivenstruik.

Graag tot zondag, in Het Brandpunt en online,

Geurt