Bij de Tafelviering

‘Levenslessen over nabijheid’ staat boven de viering van komende zondag in Het Brandpunt. Onder meer de lezing uit het oude testament (Jesaja 63: 7-14) bevat een uitzicht dat houvast kan geven in het leven. ‘Het was de geest van de Eeuwige die hen rust gaf’, ‘In al hun nood was Hij ook zelf in nood,’ staat er. Maar hoe blijven die woorden krachtig en voorkom je dat ze bij tegenwind verwaaien? De viering probeert daarvoor voeding aan te reiken. In het hart ervan vieren we het avondmaal met het gezongen tafelgebed ‘Gij, louter licht en bron van eeuwig leven’. In de liederen gaat het over het leven léven met God, in zorgzaamheid, verwondering en verbondenheid.
De viering begint om 10.45u., de koffie staat klaar vanaf 10.15u. en Geurt Roffel is de voorganger.