Bij de viering

Week van gebed: liturgie uit Grandchamp

Aan de oever van het meer van Neuchâtel is een kleine oecumenische communiteit: de zusters van Grandchamp. Geïnspireerd door de broeders van Taizé in Frankrijk zijn zij jaren geleden hun eigen geloofsgemeenschap begonnen. Wie wel eens in Taizé is geweest herkent de openheid, de liturgie met liederen en vooral hun levenshouding in geloof, samenleving en oecumene. Zelf zeggen zij daarover: Het leven als gemeenschap roept in de Kerk op om een zichtbaar teken van eenheid te zijn … maar geen eenheid is zonder pluralisme.

Onze verscheidenheid beleven we in eenheid en niet in verdeeldheid, om tot één lichaam te worden, met een gemeenschappelijk hart: het vraagt veel geduld, creativiteit en doorzettingsvermogen om verschillen te laten evolueren tot een elkaar aanvullen, een éénwording in liefde en waarheid, in de richting van een verzoende diversiteit naar het beeld van God.

Ik zou oecumene niet beter kunnen verwoorden dan met deze tekst.

De zusters van Grandchamp zijn gevraagd om dit jaar de liturgie samen te stellen voor de wereldwijde gebed om eenheid. Zij hebben dat gedaan met hun eigen spiritualiteit, en een keuze gemaakt om te lezen uit Johannes: wat er ook gebeurt Blijf in mijn liefde.

Zondag sluiten we de week van gebed om eenheid af; de wijnstok met de ranken staan centraal. En daarvoor geldt; waar een rank wordt afgescheurd, wordt de wijnstok verwond – God zelf.

Niet meer mogen zingen in de kerk geeft ook iets verrassend moois; alle liederen die je hoort komen uit opnames van vieringen van het afgelopen jaar. Steeds zijn het andere zangers en muzikanten: de halve cantorij komt langs.

Luisteren en kijken kan via de livestream. En leuk als je laat weten dat je thuis meeviert met iemand anders die ook thuis achter haar laptop zit. Stuur een appje naar 06-2255 9628. Dit nummer is ook voor het gebed dat je wilt geven.

Josephine