Bij de viering

‘Kleine wereld’ heet het lied dat Majanne Wolters schreef over het leven in tijden van preventiemaatregelen. De muren van je kleine wereld komen dan soms op je af. Het lied klinkt aanstaande zondag, omdat het zowel aansluit bij de tijd waarin we leven als bij een van de lezingen, Genesis 9:8-17, het slotgedeelte van het verhaal van de ark van Noach. De ark was, met alle scheppingsrijkdom aan boord, ook een wereld in het klein.
In evangelielezing (Marcus 1:12-15) is te lezen dat Jezus, ondanks dat hij sterk op de proef gesteld wordt, blijft vasthouden aan het goede nieuws van God en erover vertelt alsof het voor de deur staat. Het lied ‘Ik zal er zijn’ van Sela zoekt naar woorden voor dit goede nieuws, dat soms verborgen is, maar je toch kan dragen.

Graag tot zondag,

Geurt