Bij de viering

Van oudsher werken de zondagen voor Pasen naar het Paasfeest toe. De verhalen die worden gelezen, belichten verschillende facetten van wat er met Pasen gebeurt. Zondag lezen we Jeremia 31:31-34 en Johannes 12:20-33, met Jezus’ uitspraak: ‘Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’ Van hieruit ontstond het thema van zondag: ‘Lef om in verbondenheid met God te leven’.
In de viering wordt Jeanine Molleman bevestigd als diaken en Harm Blaak als oudste voor het kerkrentmeesterschap. Ik sprak met hen over de lezingen, ook de muzikale medewerkers droegen suggesties aan voor liederen. Zo ontstond een viering waarin verschillende kanten van het thema klinken. Gerard van Gorkum en Dick van der Niet vertolken ‘Imagine’ van John Lennon’, Kars Oomkes vertolkt samen met Dick ‘Ich will hier bei dir stehen’ uit de Matteüspassion en als zegenbede bidden we voor Harm en Jeanine met hen die zingen: ‘Spreid uw dragende vleugels over hen uit’.
Cor Koolstra is de derde zanger en Tineke Bos bedankt namens de wijkraad Victor Niks, Bert Vermeijs en Carla van der Laan voor hun werk voor de wijkraad en Dick voor zijn inzet achter de vleugel.

Graag tot zondag,
Geurt