Bij de viering

Aanstaande zondag vindt in Het Brandpunt de oecumenische jongerenviering plaats. Voor alle tieners die met katholiek Amersfoort verbonden zijn, is deze viering onderdeel van een feestelijke afsluiting van het seizoen. Er is na afloop een feestprogramma met onder meer een barbecue. In de viering is een jeugdlector, Jessica, en lezen we uit de Bijbel in Gewone Taal. Centraal staat het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Het thema is: ‘Met hart en ziel … er recht op af’. Klopt de indruk dat jongeren ‘rechter op hun doel afgaan’ dan ouderen? Soms hebben jongeren dat gevoel. Bijvoorbeeld als ze vooraan in een klimaatmars meelopen, maar mensen die de beslissingen nemen nauwelijks reageren op hun oproepen. In de overweging gaat Geurt onder meer hierover in gesprek met Jessica, die jeugdambassadeur is voor ONE: https://www.one.org/nl/ 


Suhail Tafur, jongerenwerker van de parochie, bereidde samen met Johan Kruize de liturgie voor.
Na de viering deelt de diaconie bonnen uit van ‘Actie Zonnestraal’. In de zomervakantie versterkt deze actie het verbonden genieten van de vakantie. Voor sommige mensen duurt de vakantie lang en kan het eenzaam zijn als iedereen weg is. Actie Zonnestraal breekt daar doorheen.