Bij de viering

Fijn om deze zondag weer in jullie midden te zijn. Het is vredesweek en Jezus geeft in het Evangelie van deze dag. aanschouwelijk onderwijs. Te midden van het gediscussieer van zijn vrienden (lekker belangrijk!) neemt hij een kind op en plaats dat in ons midden. Zo worden wij uit ons centrum getrokken. Niet de houding of de positie van het kind is belangrijk. Maar de houding die jij ten opzichte van het kind aanneemt. En dat wordt ons gezegd op het moment dat de crisis in het leven van Jezus zich aandient. Het kind leert ons waar het werkelijk om gaat en draait. Het lijkt me dat dit een belangrijke aanwijzing is voor hoe we nu en in de toekomst kerk willen zijn.

Vrede en alle goeds Martin Snaterse