Bij de viering

Aankomende viering heeft als thema: “Wat is nu echt belangrijk?” Wij leven ons leven, maar waar komt het daarin vanuit een gelovig perspectief nu echt op aan? ‘Heb je naaste lief als jezelf’ is onder christenen een overbekend en weinig betwist antwoord. Hoogstens roept dit antwoord vragen op als ‘wie zijn in deze tijd precies mijn naasten’, ‘hoe doe ik dat’ en ‘doe ik dat wel goed’.

De christelijke traditie reikt echter nog een tweede antwoord aan: “Heb de Heer, uw God lief.” Dit antwoord is vermoedelijk minder vanzelfsprekend. God laat zich – in ieder geval in ons deel van de wereld – niet meer zo een-twee-drie vinden. Het lijkt wel of God zich verborgen heeft. Als dat zo is, kunnen we dan niet volstaan met onze naaste lief hebben? Hebben wij liefde tot God hiervoor wel nodig?

Het thema ‘Wat is nu echt belangrijk’ is tot stand gekomen na gezamenlijke lezing door enkele leden van de impulsgroep Ghana Vice Versa van de twee Bijbelgedeelten voor deze zondag. De eerste lezing is uit het boek Leviticus 19:1-2 en 9-18. Dit gedeelte maakt onderdeel uit van de zogenoemde Heiligheidswet. Daarin wordt gesproken over de heiliging van het gewone leven. God zegt tot Mozes: “Wees heilig, want ik, De Heer, jullie God ben heilig.” De tweede lezing is afkomstig uit het Evangelie naar Marcus (12:28-34). Dit Bijbelgedeelte maakt deel uit van een reeks gesprekken tussen Jezus en de politieke religieuze leiders van het volk Israël. Het laatste gesprek is een gesprek met een Schiftgeleerde die de vraag stelt “Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?”
De viering is voorbereid met de impulsgroep Ghana Vice Versa. In de viering zijn enkele elementen ingeweven die verwijzen naar de wijze waarop mensen in Ghana hun geloof beleven. De vanzelfsprekende overgave waarmee ze dit doen, bepaalt ons bij de wijze waarop wij gewend zijn dit te doen. Wie zich ter voorbereiding alvast wil verdiepen wordt aangeraden de afgelopen zomer door de EO uitgezonden documentaire Hoe God verscheen in Ghana te bekijken. Klik hier.