Bij de viering 29 augustus: “Helder zien”


Ogentroost (foto van Greetje Koevoets)

Geen dopelingen deze keer, dus de geplande doopviering wordt een gewone dienst. Hoewel, gewoon… we vonden bij de evangelielezing uit Marcus (8, 22-26) een prachtig lied van Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal (Verzameld Liedboek 752), en dat zal te beluisteren zijn. “Ik zie de mensen – als bomen zie ik ze gaan”, zo begint het, en vervolgens komen de bomen voorbij: berken, platanen, eiken… Het lijkt de vertekende blik te zijn van iemand die nog niet goed kan zien die mensen en bomen aan koppelt in het evangelieverhaal, maar misschien zit er ook iets van een heldere kijk op wat mensen zouden kunnen zijn in wat de voormalige blinde zegt: “Ik zie de mensen, het zijn net bomen…” Want wat als mensen inderdaad als bomen zouden zijn, stevig geworteld in de aarde en reikend naar de hemel …

Er is weer kinderwoorddienst deze zondag, Ingrid Verhoeven gaat met de kinderen aan de slag. Majanne Wolters heet ons welkom en Kees van Mechelen, Greetje Koevoets, Hennie Sohl, Corrie Borgers-Bos en Piet Wagemakers verzorgen de muziek. En ondergetekende is voorganger.

Weet je welkom, tot zondag!
Anna Walsma