Bij de viering van Palmpasen

Het is bijzonder om in deze tijd een viering voor te bereiden. Via beeldbellen, mailen, telefoneren en appen baan je je een weg naar iedereen die meewerkt en -denkt. Musici repeteren thuis, technici feedbacken over wat mogelijk is, leiding van de kinderwoorddienst denkt mee over plannen, het Brandhoutcafé besluit digitaal samen te komen, de welkomheter, de koster en het kind dat de kaars aansteekt dachten mee… Onze geloofsgemeenschap vindt zijn wegen naar nieuwe manieren van verbondenheid. Zoals je ziet, is de mand die de afgelopen dagen bij Het Brandpunt stond, inmiddels gevuld met palmtakjes.

Tijdens de viering zal ik mijn best doen om alle rituelen die bij onze oecumenische viering van Palmpasen horen, zo verbonden mogelijk vorm te geven. Wat betekent dat? Dat betekent bijvoorbeeld dat Florian een filmpje maakte, waarin hij uitlegt wat er gebeurt als de takjes worden gezegend. Dat filmpje zal (als de techniek ons niet in de steek laat) te zien zijn in de viering. En het betekent bijvoorbeeld dat we het wisselen van de antependia met foto’s van vorig jaar in beeld proberen te brengen. Dit jaar kan het grote antependium namelijk niet ter plekke gewisseld worden, in verband met de preventiemaatregelen. En het betekent dat het Brandhoutcafé een digitale kaars meekrijgt van welkomheter Majanne naar de ‘ruimte’ waar ze samenkomen. Via de app. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe we ons best gaan doen zondag om alle rituelen, zij het digitaal, tòch verbindend vorm te geven – en tegelijk loyaal en ten volle recht doen aan wat de overheid van iedereen vraagt.

Tijdens de viering vertel ik, zoals we gewend zijn, het Palmpasenverhaal toegankelijk voor kinderen. Ik neem de kinderen mee in het zegenritueel en bel in de viering met Sjoeke en Jetze over het maken van palmpaasstokken. Ook hoop ik weer dat jullie me appen tijdens de viering (je krijgt antwoord!), als teken van verbondenheid. Voorbeden die je appt worden, als de techniek ons niet in de steek laat, gebeden tijdens de voorbeden.

We denken ook aan de allerkleinsten op Palmpasen. Normaal gesproken zou Pastor Beer zondag een ‘Kerk-op-Schoot’-viering organiseren in de Sint Josephkerk in Hooglanderveen. Die kan natuurlijk niet doorgaan vanwege de preventiemaatregelen. Maar pastor Beer biedt je wel een online boekje aan. Daarmee kun je met de allerkleinsten toch Kerk op Schoot vieren rond Palmpasen, maar dan thuis. Het boekje vind je hier:https://www.katholiekamersfoort.nl/thuisviering-kerk-op-schoot-palmzondag-2020/

Hartelijke groet en graag tot horens, zondag,
Geurt Roffel