Bij de viering van zondag

Jezus’ Bergrede heeft ongelofelijk veel mensen (christelijk of niet) geïnspireerd bij het maken van keuzes in hun leven. Wat hij lang geleden onder woorden bracht en daarna steeds weer is doorverteld, is gaan behoren tot de wereldliteratuur. Aanstaande zondag klinken de woorden in de context van een Tafelviering, waarin het gebroken brood ons verbindt met God en mensen. De cantorij leidt het gezongen Tafelgebed van Oosterhuis/Heuvelmans ‘Gezegend, Gij, in uw verborgenheid.’ Iedereen is welkom om mee te delen van brood, wijn en druivensap. De kinderen gaan tijdens de viering aan de slag met wat Jezus bedoelt als hij zegt: ‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.’ Bakkers bakken zelf voorafgaande aan de viering zelf het brood dat we delen. Na de viering is het mogelijk om brood mee te nemen en te eten of delen met de verbondenheid die we vierden in gedachten.