Bij de viering van zondag

Met Kees van Mechelen aan de vleugel en Greetje Koevoets als cantor gaan we een muzikale viering met nieuwe liederen tegemoet. Centraal staat, evenals vorige week, het verhaal van Mozes. In het lied ‘Zoals een moeder zorgt’ klinkt de zorg door van twee moederlijke vrouwen in Mozes’ leven. Zijn moeder moet hem uit handen geven en legt hem in de Nijl. De dochter van de Farao tilt hem daaruit op en zorgt voor hem (Exodus 2:1-10). ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, en hoe onzegbaar ons nabij’ zingen we vanuit die beweging. Jezus roept in de evangelielezing (Mat 5:17-26) hartstochtelijk op om de joodse teksten ernstig te nemen. We antwoorden daarop met het lied ‘Dat woord is niet in steen geschreven’, uit Zangen van Zoeken en Zien dat Kees van Mechelen van een nieuwe melodie voorzag. Ook de kinderen gaan aan de slag met de motieven uit het verhaal van Mozes. We sluiten af met een gezongen zegen.