Bij de viering van zondag

De viering van zondag is niet te bezoeken. Er is alleen aan deel te nemen door te luisteren via internet, vanaf 10.45u. Dat kan via de link die u in deze Nieuwsbrief krijgt. Bij de Nieuwsbrief zit ook de liturgie die we in deze viering zullen volgen.

Elke zondag in de Veertigdagentijd heeft een eigen naam. ‘Oculi mei’ is de naam van aanstaande zondag, die komt uit psalm 25: ‘Mijn ogen… houd ik gericht op U.’ In het drempelgebed komt deze verwijzing terug. In beide Bijbelverhalen (Exodus 6:28-7:7 en Johannes 4:5-26) gaat het juist om wat gebeurt als de ogen van God op jou gericht zijn. Het thema van de viering, ‘wat zie je in mij’ is aan die ontmoetingen ontleend.

Eliathe Paans bereidde de viering mede voor. Voor de kinderen klinkt aandacht voor het Exodusproject dat we deze veertigdagentijd volgen (zij hebben voor thuis hun eigen werkboekjes). Tijdens het collectemoment is aandacht voor een voorbede die aangereikt is uit Ghana. De viering wordt besloten met een zegen.