Bij de viering van zondag

“Onzichtbaar zoals adem is, woont Gods Geest in ons midden”. Een tekst van Marijke de Bruijne, vormt de drempeltekst waarmee we zondag de viering binnengaan, online of in Het Brandpunt zelf. De schriftlezingen (Psalm 145:1-12 en Matteüs 11:25-30) reiken de weg aan van het op adem komen bij God, en van daaruit het werk aanvatten dat de wereld te doen geeft. Ingrid Verhoeven staat bij dit thema stil in een (zonnig) gesprekje over de KinderWoorddienst. Kars Oomkes zingt erover met een lied van Bach, ‘Gott, wie groß ist deine Güte”. En Jean Janssen schreef hierbij de acclamatie na de evangelielezing: ‘Jezus, zachtmoedig en nederig van hart’. Verder zingen we liederen die ook goed ‘mee-neuriebaar’ zijn, want bezoekers in de kerkruimte wordt gevraagd alleen mee te neuriën. Graag tot zondag; tot horens of tot ziens,

Geurt