Bij de viering van zondag

Evenals vorige week is ook komende zondag de vleugel voor Jean Janssen. Op het program staan liederen die variëren van ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ tot ‘Verhef ons hart’. Kernlied is ‘Blijf niet staren op wat vroeger was’, dat we in canon zullen zingen.

De teksten (Jesaja 65: 17-25 en Lucas 12: 32-40) reiken houvast aan om puinhopen in het leven weg te werken. Hoewel dat energie kost, veel ook, helpt het om af en toe te denken: ‘De belofte waar ik aan werk, is aan mij toevertrouwd. En ook al kan ik niet alles… Als ik scherp blijf, me concentreer op waar ik mee bezig ben, en rustig blijf doen wat ik kan… kom ik ergens.’

Voorganger is Geurt Roffel, de koffie staat klaar om 10.15 uur en de viering begint om 10.45 uur.