Bijdrage aan vieringen

Binnen de Brandpuntgemeenschap zijn er mensen met allerlei talenten en daarvan mogen we regelmatig genieten tijdens een viering: een lied gezongen door iemand, een instrumentale solo, een tekening op de liturgie/beamer, een leuk filmpje. Als commissie Vieringen en voorgangers vinden we het waardevol om elkaar zo te inspireren. Mocht jij of je kind ook een bijdrage willen leveren, dan kun je voor 8 januari 2020 een e-mail sturen aan Majanne Wolters () of je naam en telefoonnummer op de lijst in het Brandpunt zetten (als je geen e-mail hebt).
Schrijf in je e-mail wat je eventueel zou willen doen en de data van de zondagen waarvan je al weet dat je niet kunt. In samenspraak met de voorgangers en de planners van de vieringen kijken we dan wie waar mogelijk een bijdrage kan leveren. We gaan vervolgens een planning maken wie wanneer een bijdrage kan leveren. Je krijgt tijdig bericht of en wanneer je ingepland staat en met welke voorganger. Je kunt dan samen met de voorganger overleggen of een bijdrage een plek kan krijgen en wat je precies gaat doen. Voor de duidelijkheid: als je bijvoorbeeld aangeeft dat je een lied wil zingen dan is dat voor nu voldoende. Met de voorganger kun je dan overleggen welk lied past. Maar mocht je bijvoorbeeld een mooie tekst voor een gebed hebben gemaakt, dan kun je dat natuurlijk laten weten. Dan kunnen we kijken waar het past.

Voel je vooral uitgenodigd: misschien heb je ervaring en sta je alleen op het podium, wellicht doe je liever iets wat meer op de achtergrond, dat is allemaal mogelijk. Waar kun je aan denken? We zien een aantal mogelijkheden, waarbij het soms om nieuwe vormen gaat:

· Beeldend: je maakt een tekening, een filmpje of in een andere vorm iets
wat tijdens de viering getoond wordt.
· Muziek: je levert een muzikale bijdrage aan de viering.
· Schrijven: je schrijft een tekst voor het drempelgebed of de voorbeden of
je leest een eigen of bestaande tekst voor (bijvoorbeeld een gedicht).
· Dans/beweging: je doet een dans of iets met beweging om iets uit te
beelden wat past bij de viering of je neemt de gemeente mee in de
beweging zoals we weleens hebben gedaan bij een gebed.
· Spel/monoloog/tekst: je voert een sketch of scene uit die je hebt voorbereid,
bijvoorbeeld een eigen geschreven monoloog.
· In gesprek: je begeleidt dat gemeenteleden met elkaar in gesprek gaan of
een korte activiteit doen.
· Reflectie/meditatie: je bedenkt en/ of begeleid een moment in de viering,
waarbij er extra aandacht is voor reflectie/meditatie.

De Commissie Vieringen