Boekbespreking: ‘Weg naar huis’

Zeven vrouwen uit het Brandpunt gaven gehoor aan onze oproep om samen  ‘Weg naar huis’ te lezen van schrijfster Yaa Gyasi (1989), geboren in Ghana, opgegroeid in Alabama. Op indringende wijze worden in het boek de levens van de nakomelingen van Effia en Esi beschreven. Meer dan 300 jaar geschiedenis van o.a. slavernij, macht en machtsmisbruik en familiebanden door de generaties heen, wordt overbrugd.

We hadden veel te bespreken, de eerste avond. Voldoende stof voor nog een tweede bijeenkomst! Deze tweede avond spraken we aan de hand van een passage die ons raakte of waarover we nog door wilden praten. Het was rijk en waardevol om dit zo samen te doen. Aan de hand van de thema’s van het boek hebben we veel gedeeld en ook meegegeven aan elkaar.

Deze eerste boekbespreking smaakt naar een vervolg. Dit zullen we doen in het najaar, waarschijnlijk De Zwarte met het Witte Hart, van Arthur Japin. Wie wil kan meedoen, uitnodiging volgt.

Stella Muns en Wiena Bakker