Boekbespreking

Met 9 vrouwen uit Het Brandpunt hebben we ‘De zwarte met het witte hart’, van Arthur Japin besproken.

Ieder was blij het boek gelezen te hebben vanwege de rijke historische inhoud en veelheid aan (indringende) thematiek.

De boekbesprekingen blijken een wisselende groep mensen te trekken, niet iedereen kent elkaar. Teruggegeven werd ook dat het een bijzondere waarde heeft om bij iemand thuis te komen.

Reden genoeg om met dit initiatief door te gaan! De eerstvolgende avond zal in het voorjaar worden gehouden.

Stella Muns en Wiena Bakker