Brandpunt maakt werk van ontmoetingskerk

Op zondag 4 februari zal het thema ‘uitdagende ontmoetingen’ centraal staan. Doel is met elkaar in gesprek te gaan waar de ander van ons gastvrijheid en ontmoeting verwacht maar niet herkend wordt. Of andersom dat we dat wel zouden willen maar daar onzeker over zijn. Denk bijvoorbeeld aan de onbekende naast ons in de kerkbank of het niet bekende of onbegrepen verdriet of eenzaamheid van wie we denken te kennen. Maar ook aan jongeren die graag een ontmoetingsplek zoeken om muziek te maken, wellicht aan vluchtelingen en anderen die een plek zoeken om hun kerkzijn inhoud te geven of LHBT’ers die ruimte zoeken in alle vrijheid samen te geloven.

Pastor Josephine van Pampus zal dit thema tijdens de viering in woord en beeld inleiden. Daarna zullen we tijdens elkaar een lopende lunch met een broodje en koffie ontmoeten en zoeken we vervolgens de verdieping in groepen. Staan we wel open voor moeilijk ontmoetingen en wat roept dat bij ons op? Hoe kunnen we toch het gesprek aangaan en kunnen we elkaar daarin inspireren of ideeën delen?

Per groep zullen we een, onverwacht, onbegrepen of bijzonder type persoon, die ontmoeting zoekt, bespreken.

Neemt u een twaalf uurtje om te delen mee? Fruit is welkom. Wij zorgen voor soep, sap en melk. Het programma duurt tot 15:00 uur waarna er nog gelegenheid is om met elkaar samen te zijn.
We zoeken nog 2 mensen die tijdens de bijeenkomst op de kinderen willen passen en een kinderhoekje willen inrichten.

Laat u zich ook inspireren voor uitdagende ontmoetingen? Tot zondag 4 februari a.s.?!

Johan van der Vorm, telefoon 06 21 134 472