Brandpunt onderweg naar morgen 5. Ons pastoresteam gaat uitbreiden!

Zoals eerder bericht is de OWR voor de interim-periode tot eind 2022 bezig ondersteuning te zoeken. Op het gebied van pastoraat en vieren enerzijds en advisering/begeleiding in ons vernieuwingsproces anderzijds hebben we profielen opgesteld en intussen uitgekeken naar wie ons kunnen helpen.

Gelukkig is voor de rol van ondersteuner pastoraat en vieren, we zullen haar pastor noemen, al snel een mogelijk geschikte interne kandidaat opgevallen. De OWR heeft, in afstemming met onze pastores, dan ook het wervingsproces daarop gericht.

We zijn blij dat we kunnen mededelen dat een taakgroep die de geschiktheid namens de OWR heeft onderzocht in Miriam Bierhaus inderdaad de ideale kandidaat voor dit moment ziet. De taakgroep bestaande uit Annefieke Prins, Willemien Kamphuis, Eliathe Paans, Agi Marik en Henri Grünbauer hebben na een inspirerend gesprek de OWR positief geadviseerd. Na de OWR heeft vervolgens ook de Algemene Kerkenraad van de PG HAN ingestemd met haar benoeming.

Miriam heeft als professional ruime ervaring met het begeleiden en adviseren van geloofsgemeenschappen zowel op het gebied van pastoraat, gemeente-opbouw, pionieren alsook jeugdwerk. Ook is Miriam als vrijwilliger al vele jaren binnen Het Brandpunt actief op het gebied van vrijwilligersbeleid en Cie. Vieringen. Binnenkort rond Miriam haar hbo-studie Theologie af (inclusief de PKN-module waarbinnen ook het voorgaan in vieringen).

Per 1 november is Miriam al begonnen zich op haar nieuwe werk te oriënteren. Samen met Anna Walsma zal zij in kaart brengen wat een goede rolverdeling zal worden. Miriam zal zich daarbij vooral focussen op het inspireren en pastoraal begeleiden van alle leden van onze geloofsgemeenschap.

De OWR is erg blij en dankbaar met de nieuwe collega van Anna en met de nieuwe energie die we met Miriam in ons vernieuwingsproces kunnen brengen. Intussen is de OWR ook in gesprek gekomen met mogelijke kandidaten voor de rol van adviseur. Daarover hopelijk snel meer nieuws.

Follow up gemeenschaps- en gespreksavonden

De OWR werkt aan de verdere verslaglegging van alle info tot nu toe, dat duurt helaas wat langer dan verwacht. Als we nu al door onze oogwimpers kijken dan doemen de volgende thema’s (of werkvelden) op die we in diverse trajecten zullen gaan oppakken. Niet alles tegelijk maar na een gerichte prioritering.

De werkvelden waar we aan denken zijn:

1.       oecumenisch en missionair gemeenschap zijn

 • Wat houdt oecumene nu in en wat betekent dat voor onze missie, werkveld en bereik?
 • Hoe borgen we de diversiteit, met name voeding en inspiratie uit de katholieke traditie?
 • Wat vraagt de vernieuwing voor inzet van ieder van ons (praktisch, financieel)?
 • Hoe komen we in de praktijk toe aan onze missionaire en groene intenties?

2.       inspiratie en motivatie

 • Hoe blijven we als mensen uit verschillende tradities onderweg met elkaar verbonden, op onze omgeving gericht en proactief?
 • Hoe verzamelen wat ons toevalt aan bemoediging, inspiratie, ruimte om rust te vinden in de hectiek van het proces en zo meer: “Gaan in de geest van de pelgrim”
 • Hoe houden we muziek, creativiteit en spel levend in onze activiteiten om te blijven inspireren en vreugdevol gemeenschap te beleven?
 • Hoe blijven we als gemeenschap met elkaar verbonden?

3.       organisatie en toekomst

 • Hoe maken we van de tegenvallers een kans om te vernieuwen en relevant te blijven in het dagelijkse leven van mensen?
 • Hoe gaan we het nodige vernieuwingsproces organiseren en leggen we daar een duurzaam (robuust) fundament mee voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap?
 • Wat betekent de beslissing van de OLVvA en het vertrek van 2 pastores maar ook de verwachte bezuinigen binnen PG HAN in de praktijk (zakelijk, bestuurlijk en pastoraal)? 

Hoe we dit gaan organiseren gaan we de komende weken uitzoeken. In ieder geval zoeken we daar externe begeleiding bij.

Alle deelnemers van de gespreksavonden algemeen en de katholieken samen krijgen de verslagen direct toegezonden voor zover we over het (goede) e-mailadres beschikken. Mochten jullie 11 november nog geen bericht hebben ontvangen of heb je zo wie zo belangstelling voor het verslag, laat dat mij dan even weten dan zal ik het verslag toezenden. We streven naar een korte samenvatting waarin we ook onze landkaart weer actualiseren.
Hebben je nu al vragen of tips laat ons dat dan weten.

Johan van der Vorm