Brandpunt onderweg naar morgen 6

OWR haalt het net op naar aanleiding van ontmoetingsbijeenkomsten

Met het oog op het vertrek van Geurt Roffel, Josephine van Pampus en het besluit van de OLVvA om zich terug te trekken uit het Brandpunt hebben wij heel veel reacties van verschillende kanten gekregen. Welgemeende adviezen, berichten ter ondersteuning, suggesties, we hebben ze allemaal van harte verwelkomd. Daarnaast hebben wij als OWR een aantal ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. We zijn in de gelegenheid geweest om velen van u te spreken, te ontmoeten en ook hier weer vele adviezen en suggesties ontvangen.

In de afgelopen tijd hebben we al deze reacties bij elkaar gebracht en gebundeld in een aantal thema’s en werkvelden. Die helpen ons als OWR om de koers voor het komende jaar te bepalen en te houden. In de hand-out die u hierbij kunt downloaden treft u daarin een samenvatting aan en het vervolg dat de OWR voor ogen staat.

De uitgebreide verslagen van de bijeenkomsten kunt u opvragen door een mail te sturen aan . Deelnemers waarvan we een actueel e-mailadres hebben, krijgen zoals afgesproken rechtstreeks bericht en de verslagen toegezonden.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog ideeën, reacties hebben en/of verder willen praten dan kan dat door een mail te sturen aan of naar . We blijven u op de hoogte houden van ontwikkelingen en stappen die we zetten en hopen snel nieuws te kunnen brengen over de aanstelling van een adviseur/begeleider van ons vernieuwingsproces.

Nol Hameleers

OWR-Portefeuillehouder Gemeenschapsopbouw, pastoraat en communicatie