Brandpuntgezichten

28 februari Ghana viering in de veertigdagentijd, doe je mee?

Durf jij je stralende kant te laten zien? En ook je verborgen kant?               

Maak dan je eigen gezicht en laat dit onderdeel worden van ons gezamenlijke Brandpunt hongerdoek: Brandpuntgezichten 2021.                 

Stuur dit uiterlijk vrijdag 26 februari vóór 13.00 uur op naar Hieke Van der Meulen,   

Afgelopen woensdag 17 februari, is de veertigdagentijd begonnen. Een tijd van inkeer, naar binnen kijken; tegenwoordig spreken we van reflecteren op jezelf. Of, met woorden van Huub Oosterhuis uit een psalm:   ‘ken je mij, wie ken je dan’   

Twee kanten van eenzelfde gezicht met heel verschillende beelden?

28 februari valt de Ghana inspiratieviering midden in de 40-dagentijd.       Het is gebruikelijk om deze tijd te verbinden aan een hongerdoek.

Hongerdoeken zijn verbonden met ontwikkelingslanden. Om ons te tonen wat hen bezig houdt. Vanwege deze Ghanaviering is mede gekozen voor het hongerdoek van El Loko. El Loko is nabij Ghana geboren en heeft in Ghana als kunstenaar gewerkt. El Loko heeft vervolgens in zijn Duitse periode een prachtig hongerdoek gemaakt: ‘ Wereldgezichten’ (2002).

Het toont mensen of maskers van mensen, verbonden door kosmische tekens, met elkaar een kruis dragend, maar ook een vredesduif. Veel van El Loko’s werk toont deze kosmische taal en gezichten en het verhaal gaat dat de wereldwijde verbinding tussen mensen zijn levensmissie is geworden, in ieder geval als mens en als kunstenaar. Ongetwijfeld is hij geraakt door het enorme cultuurverschil dat hem overkwam door van Togo/Ghana naar Duitsland te verhuizen en heeft hij geworsteld met de ontdekking dat hij zowel de Ghanees als de Europeaan in zich heeft. Lees het uitgebreide verhaal over dit hongerdoek in de Nieuwsbrief, lees het levensverhaal en missie van El Loko op onze BP Ghana Vice Versa-pagina of google eens op www.dederdekerk.nl.

Het hongerdoek van El Loko inspireert ons anno 2021 nog steeds. Met het oog op de Brandpunt Ghanaviering van 28 februari hebben wij als impulsgroep meegedacht in de voorbereiding. Wij willen 28 februari het  Brandpuntgezichten , hongerdoek 2021 tonen. Een gezamenlijk gemaakt hongerdoek dat ons met elkaar verbindt en ook met Ghana. Een hongerdoek waar iedereen aan deel kan nemen, zijn of haar eigen gezicht mag tonen, jong en oud. Waar hopelijk ook Ghanese gezichten op te zien zullen zijn. In ieder geval zijn mensen die meedoen aan het boerinnenproject en het AMO programma hiervoor uitgenodigd.

Doe je mee? Maak dan van 1 van de bijgeleverde 5 voorbeelden jouw gezicht, door er op te klikken

Masker 1

Masker 2

Masker 3
Masker 4

Masker 5

Verwerk daar twee delen in, namelijk je stralende zelf en je verborgen zelf.    Deze opdracht heeft met het thema van de viering van 28 februari te maken, het is een verwijzing naar Marcus 9:2-10 dat in de Willibrordvertaling als titel  ‘de gedaanteverandering’ meegekregen heeft. Ook hier gaat het om een dermate ervaring die mogelijk heel je leven beïnvloedt.

Je bent geheel vrij hoe je dit uitwerkt en welk materiaal je gebruikt. Je kunt je daarbij laten inspireren door El Loko zelf, door het Bijbelverhaal van 28 februari , door het idee achter de hongerdoeken,  maar evenzo door jouw eigen leven of dat van anderen om je heen.

Maak als je klaar bent een heldere foto van je gezicht/masker en stuur het als JPG of PDF op naar Hieke of leg het in de Brandpuntgezichten-doos 2021, op de tafel bij de huiskamer in het Brandpunt . Ben je slecht ter been, bel dan met Hieke 033-4565974 of mail het naar ( ). Dan komen we het ophalen.

Hoe je het ook uitwerkt, we willen het graag op vrijdag 25 februari retour. Uiterlijk 13.00 uur.

Samen maken wij zo de Brandpuntgezichten 2021 en tonen ons hongerdoek in de Ghana inspiratieviering van 28 februari. Wij kijken er naar uit!            

Impulsgroep Ghana Vice Versa.