Brandpuntnestkasten voor gierzwaluwen.

Een enthousiaste jonge vogelliefhebber ontdekte dat zich rondom Het Brandpunt zowel een groep ringmussen als een groep gierzwaluwen ophouden. Hij hoopt op meer draagkracht en bewustwording bij mensen om zich meer om vogels te bekommeren door bijvoorbeeld het ophangen van een nestkast.

Beide soorten staan op de ‘rode lijst’ onder de noemer ‘gevoelig’. Dit betekent concreet dat het landschap en dus de omgeving van grote invloed is op het voortbestaan van de kolonie.  Gierzwaluwen zien onze gebouwen als vervangende ‘rotspartijen’ waar ze in een natuurlijke situatie zouden gaan broeden. De gierzwaluw zoekt naar nestgelegenheid in spouwmuren en onder dakranden en daken. Deze nestgelegenheid is echter steeds minder voorhanden door renovatie en (na) isoleren. Het plaatsen van een gierzwaluw nestkast is dan de ideale oplossing. De nestkast is gemaakt van het duurzame materiaal Woodstone, een mengsel van houtvezel en beton.

De werkgroep ‘Het Brandpunt Duurzaam op weg’ heeft zich achter de aanvraag voor het plaatsen dan zes nestkasten geschaard. Inmiddels zijn de nestkasten aan de zijkant van Het Brandpunt opgehangen. We wachten af wat er gaat gebeuren en of Het Brandpunt inwoning krijgt.

Hennie Sohl