Broodbakkers Witte Donderdag?

In de namiddag van Witte Donderdag 29 maart bakken we in gemeenschap zelf het liturgisch brood voor de viering die avond. We starten om 16.00u in Het Brandpunt, hebben samen een eenvoudige maaltijd, en sluiten daarna -met brood- aan bij de viering. Bak-ervaring is niet nodig.
Heb je zin om op deze bijzondere manier te starten met het Paastriduüm? Leuk: van harte welkom! Wanneer je je even aanmeldt bij Roland, kunnen we het goed voorbereiden (). Dank je wel.