Collecte 18 maart 2018

In 40 dagen op weg naar Pasen
De Veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Aan de hand de thema’s: ‘Gaan waar niemand gaat’ (Vastenactie) en ‘Onvoorwaardelijke liefde’(Kerk in Actie) willen de MOV/ZWO groepen van Hoogland/ Hooglanderveen en Amersfoort Noord de ’40-dagen-tijd’ zichtbaar maken voor de gemeenteleden van de R.K.-, de Protestantse- én de Oecumenische geloofsgemeenschap.

Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in Mbala in Zambia (Afrika). De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben.

Leven in de sloppenwijken|
Aan de rand van de stad Mbala leven veel mensen in sloppenwijken. De meesten van hen vinden geen werk. Het leven in Zambia Compound, zoals deze wijken worden genoemd, is moeilijk: er is geen elektriciteit, de bewoners moeten water halen uit de rivier. Goede wc’s en riolering ontbreken, waardoor mensen gemakkelijk ziek worden. Voor het verbouwen van groente is nauwelijks ruimte.
Veel kinderen hebben hun ouders verloren aan de ziekte aids. Meestal worden deze weeskinderen opgevangen door familie, vaak de oma’s. Die zorg valt de opa’s en oma’s vaak zwaar, omdat ze oud zijn en niet meer kunnen werken.
Deze families zijn zeer arm, ze kunnen bijna geen eten en schoolgeld betalen. Veel kinderen gaan dan ook niet of nauwelijks naar school. Als er al geld is, worden alleen de jongens naar school gestuurd. De meisjes trouwen toch jong, dus veel mensen vinden het zonde van het geld om meisjes naar school te sturen.

 

 

Weeshuis Sunsuntila
De zusters zijn een weeshuis gestart, Sunsuntila. Ook kinderen die nog één ouder hebben kunnen er terecht. Ze slapen er niet, maar krijgen dagelijks – behalve op zondag – een maaltijd en hun schoolgeld wordt betaald. Na schooltijd krijgen de kinderen hulp bij hun huiswerk en kunnen ze spelen. Veel speelmaterialen zijn er niet, wel wat trommels. Er wordt regelmatig muziek gemaakt en gedanst.

School voor gehandicapte kinderen
Gehandicapte kinderen hebben het extra moeilijk in Zambia Compound. Ze zitten meestal de hele dag verstopt in huis. Dankzij de zusters krijgen ze in de Victor Braun School voor gehandicapte kinderen onderwijs en fysiotherapie. De oudere kinderen leren matten en kleding maken. In deze school hebben de kinderen voor het eerst een eigen plaats waar ze vrienden maken en nieuwe dingen leren.

Waar gaan we voor collecteren?
Het weeshuis Sunsuntila en de Victor Braun school hebben leermiddelen en speelmaterialen nodig. Voor de lichamelijk gehandicapte kinderen zijn ook speciale spullen nodig, zoals een hometrainer en looprekken.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!