Collecten 26 april

Collecte voor de Kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het wijkpastoraat betaald.

Collecte voor de wereld
SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die mensen wil helpen met (dreigende) financiële problemen. De vrijwilligers volgen een opleiding om mensen met schuld zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Volgens het Nibud heeft 1 op de 5 Nederlanders financiële problemen. Door de inzet van maatjes willen we bereiken dat meer mensen uit de financiële problemen komen.

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
1) deze link
2) deze website en “Collecte Brandpunt” in het linkermenu
3) bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum