Collectes april/mei 2018 Herberg

De opbrengst van de collectes tijdens de Herbergvieringen is als volgt:

1 april
Collecte voor de kerk € 66,18
Collecte voor Vastenactie (onderwijs aan Syrische en Irakese vluchtelingen in Beiroet) € 81,25

6 mei
Collecte voor de kerk € 56,15
Collecte voor Vakantiegeld Delen € 75,85

Als u deze collecte heeft gemist, kunt u uw bijdrage nog overmaken op NL39 RABO 0123 0031 13 tnv Diaconie PKN Hoogland/ Amersfoort-Noord ovv Vakantiegeld Delen. In Nieuwland kunnen we tien gezinnen blij maken met uw bijdrage.

Tijdens de Herbergviering op 3 juni wordt gecollecteerd voor de kerk en voor de Kledingbank in Amersfoort. Je staat er niet bij stil maar de kledingbank neemt geen ondergoed in, terwijl er natuurlijk wel vraag is naar ondergoed. Met andere woorden, dat moet gekocht worden. Uw bijdrage is van harte welkom.

Peter Schrieken