Contact

Kerkelijk centrum Het Brandpunt
Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
tel: 033-4554666

Geopend op werkdagen: 10.00-12.00 uur.
Zondagse viering: 10.45 uur

Kosters
Marinka van den Akker
Kees van Dijke e-mail:

Pastores
PKN: Anna Walsma, e-mail: , tel: , vrij: maandag en vrijdag
RK: Josephine van Pampus, e-mail:, tel: (noodnummer: vrij: vrijdag
RK Pastoresteam, e-mail: , tel: 033-4893599.

Meldpunt pastoraat 
e-mail: 
Dolly de Vries, tel: 033-4561705
Janna Specken, tel: 033-4556398

Oecumenische wijkraad
Voorzitter OWR: Hubert Fermina, e-mail:
Secretaris/plv. voorzitter OWR:  Johan van der Vorm, tel: ; e-mail: 
Penningmeester OWR Hand van Westerlaak, tel. ; e-mail:

Ledenadministratie en secretariaat:
Kerkelijk Bureau (PKN)
tel: 033-4805096
Centraal Secretariaat OLV (RK)
maandag, woensdag,
vrijdag van 09.00 – 13.00 uur
tel: 033-4893599
Website en Nieuwsbrief:
voor aanvullingen, opmerkingen, tips en suggesties m.b.t. de website
voor kopij voor de wekelijkse nieuwsbrief, lees hier meer