Contact

Kerkelijk centrum Het Brandpunt
Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort, tel: 033-4554666

Geopend op werkdagen: 10.00-12.00 uur.
Zondagse viering: 10.45 uur

Kosters
Kees van Dijke, e-mail:  tel:

Pastores
PKN: Anna Walsma, e-mail: , tel: , vrij: maandag en vrijdag
Miriam Bierhaus, e-mail: ,tel:
Bereikbaar op maandagmiddag, dinsdag,  en donderdag

RK Pastoresteam, e-mail: , tel: 033-4893599.

Meldpunt pastoraat
Willemien Kamphuis, e-mail: , tel: ;
Dolly de Vries, tel: 033-4561705
Janna Specken, tel: 033-4556398

Oecumenische wijkraad
Secretaris/plv. voorzitter OWR:  Johan van der Vorm, e-mail: tel: ;
Penningmeester OWR Hans van Westerlaak, e-mail: tel. ;

Bankgegevens:
NL34RABO0123051800 t.n.v. PG Hoogland/Amersfoort-N Het Brandpunt.
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar onder ANBI-nummer 241.37.632

Ledenadministratie en secretariaat: 
Kerkelijk Bureau (PKN)Het kerkelijk bureau is niet op vaste tijden bereikbaar. Heeft u vragen dan kunt mailen naar:
of bellen en eventueel uw bericht inspreken naar 033-4805096, vermeld dan wel uw naam en telefoonnummer.
Het streven is om u binnen een week te antwoorden, per mail of telefonisch.
  
Centraal Secretariaat OLV (RK)
maandag, woensdag,
vrijdag van 09.00 – 13.00 uur

tel: 033-4893599
  
Website en Nieuwsbrief: 
Voor aanvullingen, opmerkingen, tips en suggesties m.b.t. de website.
voor kopij voor de wekelijkse nieuwsbrief, lees hier meer.