Privacyverklaring

Laatste update 1-11-2021 in verband met opnieuw inzetten van het reserveringssysteem.

Het Brandpunt, gevestigd aan Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort +31334554666

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Brandpunt verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Wij slaan enkel naam en emailadres op voor het verzenden van de nieuwsbrief.  Wij zijn wel gelinkt aan de volgende social media: Facebook en Instagram.

Reserveringssysteem
Vanwege Corona hebben wij een reserveringssysteem waarbij email en telefoonnummer worden opgeslagen. Deze informatie wordt na 45 dagen automatische verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Brandpunt verwerkt uw persoonsgegevens, naam en emailadres, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Uw inschrijving als lid van de Brandpuntgemeenschap bij het PKN kerkelijk bureau of het secretariaat van de OlvVA staat los van deze website en haar nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Brandpunt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Brandpunt) tussen zit. Het Brandpunt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en Mailpoet (plug-in voor nieuwsbrief)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Brandpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u zich afmeldt als abonnee van de nieuwsbrief, wordt uw naam en emailadres uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Brandpunt verstrekt niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Brandpunt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account via de link onder aan de nieuwsbrief.

Het Brandpunt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Brandpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, mail naar