Coördinator gezocht voor Top 2000-viering

Het is inmiddels al iets vertrouwds: een top 2000 viering in De Inham ergens tussen kerst en oud en nieuw. Alweer 5 jaar vindt deze viering plaats. De eerste paar keer nog een beetje zoekend, maar de laatste jaren volgens een redelijk vast stramien.
Of we dat stramien eind 2020 ook kunnen gebruiken is in de huidige tijd natuurlijk nog even afwachten. Maar anders zijn er vast creatieve alternatieve vormen te bedenken.
Vanaf het begin is er een vaste groep van drie personen die de organisatie op zich neemt. Dat zijn Henriette Kappert, Ron Wesseling en ondergetekende. De laatste jaren aangevuld met één van de pastores. En ook sinds een paar jaar met Dennis van Amstel voor het muzikale gedeelte.

Dat blijft hetzelfde, met dien verstande dat ik het stokje graag aan iemand anders wil overdragen. Zoals de meesten zullen weten, heb ik ook nog wel een paar andere taken op het kerkelijk erf en dan is het soms goed om keuzes te maken. Nu dus nu de keuze om na 5 jaar de stoppen met mijn rol in de organisatie van de top 2000 viering. En die rol was er vooral één van coördineren, regelen, overzicht houden etc.

We zoeken dus een nieuwe coördinator top 2000 viering!
Maar waarom nu al? Nou om het bovengenoemde team al niet meer is te houden, en graag een eerste overleg wil houden. En dan is het natuurlijk handig dat de nieuwe persoon zo snel mogelijk aanhaakt.
En daarbij ben ik ook graag bereid om de nieuwe persoon in te werken en als vraagbaak te dienen.
Lijkt je dit wat? Neem dan contact met me op.
Henk Veldhuis,