Corona – hoe houd je het vol?

Help mee veerkracht te behouden of te hervinden
Velen van ons geven al spontaan aandacht  aan mensen voor wie deze periode extra zwaar is. Echter, het valt niet uit te sluiten dat er mensen zijn, die zich diep van binnen eenzaam voelen en niet kunnen terugvallen op anderen. In de vorige nieuwsbrief berichtten we over het initiatief om vanuit Het Brandpunt actief mensen te gaan benaderen in deze Corona-tijden.

Iedere Brandpunter kan ons daarbij helpen:

  1. Geef door welke mensen u binnen onze geloofsgemeenschap kent die in aanmerking komen voor deze actieve benadering.
  1. Geef door welke mensen u zelf al binnen onze geloofsgemeenschap actief benadert.

Namen en mogelijk ook contactgegevens kun je sturen naar: Willemien Kamphuis (033 456 55 15 of 06 41 740 991, ) en Wiena Bakker (033 456 62 29 of 06 18 998 285, ).
Diverse mensen hebben dit inmiddels gedaan, waarvoor dank!

N.B. Wacht niet te lang. Uit onderzoek is bekend dat veerkracht al snel kan afnemen. Bijvoorbeeld als je moeite hebt om een vast dag- en weekritme aan te houden, of om je gedachten te verzetten. Of als jij je afhankelijk voelt van alles en nog wat en weinig om te lachen hebt.
Met jouw informatie zal vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan worden.
En weet, als jezelf behoefte hebt aan verbondenheid en jouw verhaal wilt delen, zoek ons dan ook op. Schroom niet!

Initiatief Het Brandpunt Veerkrachtig
Dit initiatief is op verzoek van onze pastores ontwikkeld en vindt plaats met instemming van de Oecumenische Wijkraad. Het initiatief is een aanvulling op de Luister- en ondersteuningslijn.