Corona in Ghana

Wachten op de grote uitbraak

In Ghana is het coronavirus met 636 vastgestelde besmettingen en 8 sterfgevallen (stand 14 april) nog steeds redelijk onder controle. Mensen is gevraagd twee meter afstand te houden en hun handen te wassen. Scholen zijn dicht, grote bijeenkomsten met meer dan 25 personen, dus ook kerkdiensten, zijn verboden. De grenzen met het buitenland zijn gesloten; alleen de aanvoer van producten over zee is toegestaan.
Vooral de grote steden Accra, Tema en Kumasi zijn op slot. Voedsel en water worden uitgedeeld. Bij de uitdeelpunten zijn er soms flinke oplopen. Dat maakt het moeilijk om de gewenste afstand te bewaren. In andere gebieden, bijvoorbeeld in Noord-Ghana kunnen mensen hun voedsel nog wel op straatmarkten kopen. Een deel van de arbeidsmigranten is teruggekeerd naar hun geboortegrond.

Grote zorgen over gevolgen voor armsten
De grote uitbraak van het Coronavirus wordt in Afrika pas in mei verwacht. Vrijwel zeker zal dit leiden tot grote tekorten aan ic-bedden, beademingsapparatuur, mondkapjes, beschermende kleding, coronatests en gekwalificeerd personeel. In vergelijking met andere Afrikaanse landen is de Ghanese situatie zelfs nog relatief gunstig te noemen. Ook in Ghana zijn grote zorgen over de (economische) gevolgen voor de armsten.

Gevolgen voor boerinnenproject
Nu al heeft de pandemie nadelige gevolgen voor het door ons gesteunde werk voor de karitéboerinnen in Noord-Ghana. De organisatie had juist met steun van Kerk in Actie een aantal gemotoriseerde karren gekocht, waarmee boerinnen hun noten en boter kunnen vervoeren. Voor de verspreiding van deze vervoersmiddelen moet nu op de ontwikkelingen rond Corona gewacht worden.
Ook de trainingen in de dorpen kunnen niet doorgaan, vooral omdat vervoer nog maar zeer beperkt toegestaan is. Ook kunnen de bouwmaterialen, die normaal uit Accra en Kumasi komen, nu niet vervoerd worden. Ze kunnen van elders komen, maar de prijzen zijn zo enorm gestegen door de coronacrisis, dat besloten is de bouwactiviteiten voorlopig uit te stellen. De bouw van nieuwe opslagplaatsen en werkstations laat dus nog even op zich wachten.

Voedseltekorten dreigen
Het plukseizoen van de kariténoten breekt zeer binnenkort weer aan. Veel families zijn behoorlijk afhankelijk van de inkomsten, die ze van de noten krijgen. Inkomsten die juist nu zo hard nodig zijn om honger te voorkomen. Aan het einde van de droge periode hebben de meeste families hun oogst van eigen land opgegeten. Als de vrouwen van april tot juni vanwege de pandemie niet naar hun land kunnen om de noten te rapen, zal dat ongetwijfeld tot voedseltekorten gaan leiden.

Heel hard bidden
Alhassan van de landbouworganisatie van de Presbyteriaanse Kerk vertelt: “We bidden heel hard dat het virus de kop in gedrukt zal worden, zodat we het normale leven weer kunnen hervatten. In de dorpen is er angst en paniek over het virus. Onze overheid en andere organisaties doen er alles aan om uitbreiding van het virus in ons land tegen te gaan.”

Ontwikkelingen actief volgen
Als je de ontwikkelingen rond het Coronavirus in Ghana actief wilt volgen, dan kun je terecht op de volgende websites:
https://ghanahealthservice.org/covid19/
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Ghana
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/coronavirus/
https://www.myjoyonline.com/category/news/
http://www.presidency.gov.gh/

Wij, als Impulsgroep Ghana Vice Versa, willen je de aankomende tijd op de hoogte houden van de invloed die de coronacrisis heeft op de twee ontwikkelingsprojecten die vanuit onze geloofsgemeenschap ondersteund worden.