Coronanieuws 13:

we blijven vieren met 30 bezoekers.

De startzondagviering was mooi en het Brandpunt was binnen de beschikbare ruimte geheel bezet. Ook waren er minstens 88 internetlijnen open. Het voelde goed 4 mannen te horen zingen en de fluit weer te horen klinken. Het zou zomaar kunnen dat rond de 200 mensen aan de viering hebben deelgenomen.
Helaas kregen we opnieuw een tegenvaller: we mogen de komende weken slechts 30 mensen ontvangen. Het blijft een waarschuwing aan ons Nederlanders een veilige leefomgeving te scheppen waarin het coronavirus geen kans heeft.
Het Team omgaan met het coronavirus heeft maandag na het overleg van de kerken en de overheid besproken hoe met het gegeven dringend advies om te gaan. We blijven vieren op de bekende wijze:

  • Slechts 30 personen (exclusief medewerkers) kunnen in het Brandpunt deelnemen aan de vieringen. De reserveringslijn wordt om die reden beperkt tot een week. U kunt nu vanaf zondagmiddag tot en met zaterdagmiddag reserveren voor de volgende zondag. We vragen u een daaropvolgende week eerst af te wachten voordat u weer opnieuw reserveert. Als er in die week op zaterdagmiddag ruimte overblijft zet u zich dan gerust alsnog op de lijst, zo krijgt iedereen een kans de viering bij te wonen.
    Om pastorale redenen kan voorrang worden gegeven aan deelname aan de viering.
  • Helaas dus voorlopig geen koffiedrinken na de dienst!
  • Neemt a.u.b. weer een mondkapje mee naar de viering in de Herberg en het Brandpunt. Zet dat buiten (op de juiste wijze) op voor je naar binnen gaat. Dat geeft extra bescherming als we langs elkaar heen bewegen. Als je eenmaal zit mag dat af. Bij het verlaten de omgekeerde volgorde. Als je vertrekt: zet het op als je je plaats verlaat!
  • Op en direct voor de kansel is, mits de hygiënerichtlijnen worden gevolgd, geen mondkapje nodig; tenzij iemand zich niet veilig voelt zonder. We hoorden dat mensen die slecht horen het liplezen niet kunnen missen en door de mondkapjes extra beperkt worden. Houd daar bij uw gesprekken ook rekening mee, bij gepaste afstand en op vaste plaats, mag het kapje af.

Voor komende feestdagen wordt in diverse groepen nagedacht hoe we in de komende maanden geplande bijeenkomsten en vieringen kunnen vormgeven: tafelviering, Allerzielen, kinderkerst, seniorenkerst, kerstnacht hebben daarbij de volle aandacht. Lees daarvoor de speciale berichten. Laten we juist nu ook in ons gebed blijven gedenken wie getroffen worden door het virus en onze zorg voor onze naasten daarin een plek geven.

Het coranateam blijft de vinger aan de pols houden met Johan van der Vorm () als contactpersoon.
Johan van der Vorm, voorzitter OWR