Coronanieuws 14

We blijven ook nu vieren met 30 bezoekers.

Het is helaas weer menens met de coronabestrijding. Ondanks de impact van de Lock down maatregelen zijn er voor onze geloofsgemeenschap nauwelijks grote wijzigingen door te voeren. We blijven vieren op de wijze waarmee we vorige week begonnen:

  • Nieuw is dat we nu buiten op ons kerkplein elkaar nog maar kunnen spreken in een groepje van maximaal 4 personen. Kinderen tot 12 jaar niet meegeteld. Houd hier a.u.b. rekening mee.
  • Slechts 30 personen, exclusief medewerkers, kunnen in het Brandpunt deelnemen aan de vieringen. U kunt nu vanaf zondagmiddag tot en met zaterdagmiddag reserveren. We vragen u een daaropvolgende week eerst af te wachten voordat u weer opnieuw reserveert. Als er in die week op zaterdagmiddag ruimte overblijft zet u zich dan gerust alsnog op de lijst, zo krijgt iedereen een kans de viering bij te wonen.
  • Helaas dus voorlopig geen koffiedrinken na de dienst!
  • Neemt a.u.b. weer een mondkapje mee naar de viering in de Herberg en het Brandpunt. Zet dat buiten (op de juiste wijze) al op. Dus voor je naar binnen gaat en niet in de hal! Dat geeft extra bescherming als we langs elkaar heen bewegen. Als je eenmaal zit mag dat af. Bij het verlaten de omgekeerde volgorde. Als je vertrekt: zet het direct op als je je plaats verlaat!
  • Let op dat mensen die niet goed horen het liplezen niet kunnen missen. Houd daarbij ook met uw gesprekken rekening mee, bij gepaste afstand en op vaste plaats, mag het kapje af.
  • Voor vergaderingen gelden de algemene richtlijnen. Die kunnen indien veiligheid is gewaarborgd, maar dringend advies blijft: doe het niet als het niet nodig is. Dit blijft ieders eigen verantwoordelijkheid. We gebruiken in ons coronateam daarom vooral het internet via Microsoft Teams.
  • Nogmaals, zorg dat de kosters niet als politieagent hoeven rond te lopen. Let met elkaar op en wees extra scherp op de spelregels: zo zorgen we voor elkaar.

Voor komende feestdagen wordt in diverse groepen nagedacht hoe we in de komende maanden geplande bijeenkomsten en vieringen kunnen vormgeven: tafelviering, Allerzielen, kinderkerst, seniorenkerst, kerstnacht hebben daarbij de volle aandacht. Helaas wordt de ontstane creativiteit hier wel aan banden gelegd maar staat zeker niet stil!

Het coronateam blijft de vinger aan de pols houden en ik ben daarvan de contactpersoon.

Johan van der Vorm, voorzitter OWR