Coronanieuws 15

Helaas, bijwonen vieringen kan even niet meer

Het knalt er weer in: dit keer een harde lock down. De eerste vraag die in het Team omgaan met corona bovenkwam was: Wat nu? Bij de vorige lock down twijfelden we al of we het wel konden maken de vieringen door te zetten. Daar waar de “wereld” om ons heen voor ieders bestwil thuis moet blijven, winkels sluiten en culturele instellingen weer op slot zijn gegaan, kunnen wij dat als geloofsgemeenschap juist nu niet negeren. Hoewel de vrijheid bestaat om te vieren, hebben we er voor gekozen dat tot en met 19 januari niet te doen.

De argumenten om ook als Brandpunt en Herberg in lock down te gaan zijn:

  • De dreiging is weer bijna even groot als in maart
  • We willen solidair zijn met anderen die ook niet bijeen kunnen komen met hun dierbaren en
  • Loyaal zijn aan het appel van de maatschappij alles op alles te zetten om de R-waarde ver onder de 1 te krijgen.

Dus even geen vieringen bijwonen meer de komende weken. Maar wat wel: een aantal mensen, met name senioren, kregen een attentie, we hebben een vossenjacht, we nodigen elkaar uit om samen kerstnacht te vieren en de kerstvieringen krijgen een mooie muzikale invulling. Onze zangers en muzikanten uit de gemeenschap en cantorij blijven de vieringen dragen, wat mooi kan dat steeds weer zijn. Door alles heen willen we de kapel open houden en het ochtendgebed op dinsdagmorgen door laten gaan. Onze laatste schuilplaats voor ieder die intimiteit voor meditatie en een rustpunt zoekt, blijft daarmee voor jou beschikbaar.

Graag tel ik ook onze zegeningen:

  • We kunnen deelnemen aan hoge kwaliteit streaming en invulling van vieringen, we dromen al over video streaming…..
  • Brandpunt is veerkrachtig: creativiteit en doorzettingsvermogen helpen ons in te spelen op wat echt nodig is! Volgend jaar gaan we met “Vrienden van het Brandpunt” daar middelen voor werven (ik ga al sparen).

Wat betreft de praktische impact:

  • Ons Gebruiksplan kerkgebouw Het Brandpunt en specifieke lokale invulling daarvan door onze kosters zijn leidend voor de geldende regels en afspraken, zie ook de welkompagina van hetbrandpunt.net
  • Geen vergaderingen meer in Het Brandpunt tenzij er bijzondere belangen zijn, bij twijfel bel Kees van Dijke even                        wat mogelijk is.
  • We dringen aan waar voorbereidingen voor de vieringen mogelijk blijven dat vooral overdag te doen. We laten liever ’s avonds geen lichten branden: dat geeft geen fijn signaal.
  • Houd bij alles wat je doet de gezondheidsrichtlijnen in acht
  • Neem verantwoordelijkheid voor elkaar, zie uit om je heen wie juist nu hulp nodig heeft praktisch maar ook sociaal gesproken.

De komende feestdagen worden nooit meer hetzelfde. Nu even moeilijker wellicht, maar hopelijk intenser. Ik moet vaak denken aan toen er in de herberg even geen plaats was maar wel een ster scheen.

Namens het coronateam wens ik jullie allemaal goede dagen toe en bemoediging uit onze groepsapp.

Mocht een van jullie behoefte hebben aan contact, neem dan gerust contact op met Willemien Kamphuis (06-41740991 of 033-4565515).

Johan van der Vorm, voorzitter OWR