Correctie

Helaas is er in de tekst op de op-één-na-laatste pagina onder het kopje PKN collectebonnen in het Lopend Vuur een fout geslopen. Niet het rekeningnummer voor de collectebonnen is hier vermeld, maar het rekeningnummer van de Aktie Kerk Balans. Hierdoor komt uw overschrijving op een verkeerd rekeningnummer binnen, waardoor er vertraging in de versturing van de collectebonnen kan ontstaan.

Het enige juiste nummer voor de collectebonnen is: NL05RABO0373722826 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord.

Het artikel op pagina 9 van het oktober-novembernummer van het Lopend Vuur, is wel correct.