Dag van het Jodendom 2022

Kunst in het Jodendom en het Christendom

Maandag 7 februari 2022

20.00-22.00 uur

De bijeenkomst is via Zoom online te volgen.

Inleider.: Gerard Raven, oud-conservator Flehite Museum Amersfoort.

De avond beginnen we met een korte inleiding waarom de Dag van het Jodendom jaarlijks wordt georganiseerd, gevolgd door een korte video over het thema van de Dag van het Jodendom 2021 “Plaats van samenkomst in kerk en synagoge”, omdat daar mooie aanknopingspunten liggen voor het thema van dit jaar “Kunst in Jodendom en Christendom”.

Vervolgens zal Gerard Raven, oud-conservator van het Museum Flehite Amersfoort in zijn inleiding aandacht schenken aan de collectie zilveren voorwerpen die gebruikt werden en worden bij vieringen in de synagoge. Deze collectie wordt permanent geëxposeerd in Flehite en is recentelijk volledig gerestaureerd.

In zijn inleiding zal Raven ook verbindingen maken met christelijke liturgische kunst- voorwerpen zoals die gebruikt worden bij vieringen binnen het Christendom.

Na een korte pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De bijeenkomst is online via Zoom. De link wordt kort tevoren toegestuurd. Aanmelding:

Bijdrage: € 5

Monique Derks en Ien Hoekstra

Secretariaat Spiritueel Cultureel Centrum