Dank en zegen bestuursleden

Vier mensen die jarenlang bestuurlijk werk in Het Brandpunt hebben gedaan leggen hun werk neer. Dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan en daarom zetten we hen komende zondag 9 februari in het zonnetje. Rob van Dijk, Rob van der Laan, Peter Schrieken en Jaap Deinum: achter en vóór de schermen waren en zijn zij aanwezig in Het Brandpunt.

Gelukkig staan er ook altijd weer nieuwe mensen op. Hen willen we een zegen meegeven voor hun bestuurlijke werk. Zegen is er voor iedereen; met de woorden ‘ga niet weg zonder de zegen van de Eeuwige’ worden vieringen vaak afgesloten. In de zegen die zij ontvangen worden al degenen gezegend die het werk meedragen. Zegenen – om een zegen te zijn voor anderen.

Wie zijn zij?

Geert Koetje in het CVK (beheer en onderhoud), Hans van Westerlaak (financiën), Nol Hameleers (gemeenschapsopbouw en communicatie), en Hubert Fermina (secretariaat en vicevoorziter) in de OWR.

Hubert schrijft zelf over zijn verlangen om een bestuur te zijn met een missie en een visie; gepaard met passie, plezier en prestatie. “Ik wil terug naar onze kernwaardes. Bezieling met God in de ontmoeting; bewogenheid in de ontmoeting met anderen; betrokkenheid in de samenleving, investeren in zieken, asielzoekers, verslaafden en ouderen; bewustwording in jezelf; en vergeet niet lief zijn voor anderen”.

Naast de wereldwijde oecumene richt Hubert zich in eerste instantie op eenheid in de regio Amersfoort Noord. Daarover schrijft hij “Ik wil samen met christenen en niet christenen een weg inslaan die voor iedereen een leefbare en rechtvaardige wereld mogelijk maakt en ik ga graag op weg met ieder die hiervoor wil strijden. Daarbij is natuurlijk niet het belangrijkste hóe je het doet, maar dàt je iets doet. En vergeet niet de woorden: ‘laat mij zijn voor wie ik ben en neem mij aan voor wat ik ben’.

Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn!

Om zegen voor hen en iedereen die passie, visie en plezier uit wil dragen.

Josephine