De Herberg – 40dagentijd

Paaskaarsen
De inschrijflijst voor het bestellen van een paaskaars ligt t/m de Herbergviering op zondag 3 maart in de Herberg. Als u nu inschrijft, heeft u vóór Pasen de kaars in huis.

Vastentijd voor de Voedselbank
Tijdens de 40-dagentijd staat er weer een mand in de Herberg waar u uw bijdrage voor de Voedselbank kunt deponeren.

Caravaggio in Europa
Zonder een stukje met Jezus mee te lopen op zijn lijdensweg heeft het vieren van de opstanding minder betekenis. Er worden ons hiervoor veel suggesties aangedragen: paaskaars, vieringen, veertigdagenkalender, mand voor Voedselbank, vieringen in de lijdensweek, Paasgroetenactie voor gedetineerden, The Passion en andere Passionen.

Dit jaar heb ik een nieuwe beleving gehad. In het Centraal Museum in Utrecht is een tentoonstelling Caravaggio in Europa t/m 24 maart. Veel van de belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel zijn aangrijpend geschilderd door leerlingen van Caravaggio in renaissancestijl.

Christus voor de Hogepriester, de bespotting van Christus, de doornenkroning, de verloochening door Petrus, de graflegging van Christus, de ongelovige Thomas, de kruisiging van Petrus en veel andere episodes. De levensechtheid is aangrijpend. Het lijkt alsof je er bij staat. Een indrukwekkende beleving op weg naar Pasen.

Peter Schrieken