De kogel is door de kerk

Na jarenlang overleg en wikken en wegen heeft het bestuur van de Stichting De Ontmoeting besloten eind van dit jaar te fuseren met de Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA). Voor het bestuur van De Ontmoeting is het een moeilijke beslissing geweest mede omdat De Ontmoeting in alle opzichten een goed zelfstandig draaiend Inloophuis was en is. Ruim 25 jaar heeft De Ontmoeting zich ingezet voor haar naasten en zich geopenbaard als een gedegen en betrouwbaar Inloophuis.

De meerwaarde van de fusie is dat de inloophuizen elkaar kunnen ondersteunen bijvoorbeeld bij ziekte van een coördinator of het ontwikkelen van ideeën. In de onderhandelingen is overeengekomen dat alle inkomsten die door De Ontmoeting zullen worden verworven uitsluitend bestemd zullen blijven voor het Inloophuis De Ontmoeting.

Met deze nieuwe fase van De Ontmoeting nemen tevens twee bestuursleden van De Ontmoeting afscheid: Truus Valstar en Veleda van ’t Westende Meeder. Truus Valstar is ruim 10 jaar secretaris geweest en heeft haar taak met grote zorgvuldigheid en toewijding vervuld. Met haar bescheidenheid en juiste woordkeuze wist Truus ieder in zijn/haar waarde te laten, maar toch datgene te benoemen wat van belang voor De Ontmoeting was. Het was plezierig om met Truus samen te werken.

Ook ik zal na 18 jaar voorzitterschap afscheid nemen. Met veel plezier heb ik mij voor De Ontmoeting ingezet. Ik heb een bestuur voorgestaan dat in de luwte opereerde en trachtte de coördinator en de vrijwilligers alle ruimte  te geven om invulling te geven aan hun activiteiten. Na de fusie zal ik nog aan De Ontmoeting verbonden blijven als vrijwilliger met het Juridisch Spreekuur.

Norbert Baaij zal na de fusie het voorzitterschap overnemen. Het afgelopen jaar is Norbert zo goed mogelijk ingewerkt. Norbert Baaij en Edwin Moen, de penningmeester, zullen als lokaal bestuur samen met coördinator Sandra van der Werf sturing geven aan het Inloophuis De Ontmoeting.

Mede namens Truus Valstar wens ik het nieuwe bestuur, de coördinator en alle vrijwilligers van De Ontmoeting samen met de SIA het allerbeste voor de toekomst.

Veleda van ’t Westende Meeder