De Ontmoeting

Gelukkig is De Ontmoeting weer open voor de basisactiviteiten. We merken hoe belangrijk dat is voor het welzijn van onze bezoekers.. Even naar buiten, uit je eigen kleine wereld, in beweging komen en andere mensen zien en spreken: het helpt om je beter te voelen. Blijf juist in deze dagen vol feesten, maar ook dagen waarop velen eenzaamheid ervaren voor elkaar –en voor jezelf- zorgen.

We zijn vanaf 1 december ook iedere zondag weer open voor een gezellige ontmoeting met een kopje koffie of thee.
Met kerst en op 1 januari . zijn we dicht*
27 en 31 december en op 3 jan. ben je wel ’s middags welkom.

Ook is er in december een expositie van kerststallen uit de hele wereld. Bekijk deze prachtige kerststallen tijdens de inloop. Ze zijn de moeite waard om te bekijken.

Tuin winterklaar
Door onze tuingroep van 9 vrijwilligers is hard gewerkt om de tuin netjes winterklaar te maken en het grind aan te vullen. Juist het winterklaar maken is belangrijk om de tuin in de lente weer tot bloei en groei te zien komen.

Een lichtje in deze donkere tijd
Vierentwintig wijkbewoners hebben een lichtje ontvangen, gemaakt door kinderen van OBS De Meander en rondgebracht door onze vrijwilligers. Juist nu de dagen korter worden en de coronamaatregelen voor velen de winterperiode moeilijker maken, kan omzien naar elkaar het verschil maken.

Raboclubkas actie
Bij deze willen we iedereen bedanken die op ons heeft gestemd. Met de bijdrage van ruim €300,- kunnen wij een nieuw bord aan de rand van de tuin aanschaffen. Daarmee verbeteren we de zichtbaarheid van ‘De Ontmoeting’ als huiskamer in de wijk.

Donateurs en vrienden van De Ontmoeting, bedankt!
Afgelopen jaar hebben 33 mensen ons financieel gesteund met een donatie of maandelijks als vriend van De Ontmoeting. Dank jullie wel: de donaties worden ingezet om De Ontmoeting te blijven versterken. 

Blijf ons steunen
Wij hopen dat je ons vooral nu wilt (blijven) steunen met een (extra) financiële bijdrage, als dat mogelijk is in deze moeilijke tijd. Dan kunnen we actief blijven als gastvrije, laagdrempelige ontmoetingsplek met activiteiten voor iedereen in de omliggende wijken. Vriend worden kan door ons met een maandelijks of jaarlijks bedrag te steunen. Ieder bedrag, groot of klein, is welkom.
Zet je emailadres erbij; dan kunnen we je persoonlijk bedanken.
De Ontmoeting is als onderdeel van Stichting Inloophuizen Amersfoort ANBI erkend. Bankrekening: NL16 RABO 0123 0334 03 t.n.v. Stichting Inloophuizen Amersfoort o.v.v. ‘Vriend van De Ontmoeting’ en je e-mailadres. Alvast bedankt! 

Voor de activiteitenagenda, klik hier.