De Ontmoeting 25 jaar

Al 25 jaar is inloophuis De Ontmoeting de ‘huiskamer’ van de wijk Kattenbroek/Zielhorst in Amersfoort-Noord. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Samen met de vrijwilligers, de regelmatige inlopers en de buurtbewoners wordt dat onder het genot van een hapje en drankje op zaterdag 22 september a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur in de tuin van het Inloophuis ‘De Ontmoeting’ gevierd. Aanmelden wordt geadviseerd via 

Het inloophuis De Ontmoeting is hét centrum om even binnen te lopen voor een kopje koffie of thee en een praatje te maken. Maar het is ook een plek om samen met anderen te eten, om er nieuwe contacten op te doen en mee te doen met een activiteit. Ook het deel nemen in een gespreksgroep of aan een excursie of het simpelweg genieten van en in de tuin behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Elkaar ontmoeten staat daarbij centraal, we hebben allemaal mensen om ons heen nodig. Mensen die naar je willen luisteren, mensen die je iets willen vertellen. Door het bevorderen van gemeenschap tussen mensen onderling wil men de verbondenheid versterken. Of zoals Sandra van der Werf, coördinator van De Ontmoeting het verwoordt: “We willen mensen ruimte bieden om hun verhaal te vertellen en hun talenten te gebruiken op een plek waar ze gekend worden. We proberen verbinding met elkaar, geluk voor de ander en het goede voor de aarde centraal te stellen.” Door de terugtrekkende zorg en bemoeienis vanuit de overheid in onze samenleving ziet Van der Werf de reden voor het bestaan van het inloophuis nog urgenter worden dan voorheen.

Wederkerigheid
De bezoekers en vrijwilligers zijn verbonden met elkaar en zien daadwerkelijk naar elkaar om. De scheidslijn tussen die twee groepen is niet gemakkelijk te trekken. De ene dag is iemand met vrijwilligerswerk bezig, de andere dag loopt deze persoon binnen als bezoeker. Een bezoeker kan soms vrijwilliger worden en vice versa. Deze wederkerigheid is mogelijk omdat iedereen telt, iedereen mag zijn wie hij of zij is.

Vrijwilligers
Van de vrijwilligers is een belangrijk deel gastvrouw of gastheer tijdens de dagelijkse inlooptijden. Ook zijn er vrijwilligers om de maaltijd te bereiden, een groepje om zieken te bezoeken, een projectgroep om de activiteiten te organiseren, een tuingroep voor onderhoud en vernieuwing van de tuin, een groep om de boekenmarkten goed te laten verlopen en een groep die de hele oud papier inzameling voor zijn rekening neemt.

Activiteiten
De Ontmoeting is dagelijks geopend (zondag, maandag en vrijdag van 14:00 tot 16:00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur). ’s-Woensdags wordt van 8.30 tot 10 uur Bakkie Troost georganiseerd, een speciale inloop voor ouders met jonge kinderen. Twee keer per maand wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Een paar keer per maand komen er diverse gespreksgroepen bij elkaar en eens per kwartaal organiseert De Ontmoeting een goed bezochte boekenmarkt. De opbrengst van de oud papieractie komt ten goede aan de activiteiten van De Ontmoeting. Regelmatig wordt er een gratis juridisch spreekuur gehouden (www.vwma.nl).
In ‘De Ontmoeting’ is een dependance van Wereldwinkel Amersfoort gevestigd.

Tuin 
Het inloophuis heeft een prachtige tuin, voor de liefhebber heerlijk om doorheen te lopen en te genieten van alle struiken, heesters, hagen en bloemen. Een tuin is een levend gebeuren, er zijn voortdurend veranderingen te zien. ’s Zomers wordt gebruik gemaakt van het terras. Het geeft iets heel relaxed aan de inloop, op je gemakje buiten zitten. De tuin werkt als visitekaartje, met als drijvende kracht daarachter de leden van de tuingroep!