De Ontmoeting nu ook helemaal dicht

Deelde Inloophuis De Ontmoeting vorige week nog mee dat er maar een aantal activiteiten i.v.m. het coronavirus waren geschrapt, het SIA bestuur heeft nu besloten dat alle inloophuizen en dus ook De Ontmoeting tijdelijk dicht gaan. De maatregel geldt voorlopig tot 6 april a.s.

In moeilijke tijden wil De Ontmoeting er juist zijn voor de wijkbewoners. Daarom bekijkt zij of er telefooncirkels kunnen worden opgezet, zodat men in deze periode beter naar elkaar kan blijven omzien.
Als u iemand kent of wilt uzelf regelmatig een belletje of iemand bellen, meld dit dan via
Graag met naam en telefoonnummer.
Iedere dinsdag- en donderdagmorgen wordt de mail gelezen en zal er iemand aanwezig zijn voor vragen, tel 033 456 28 05.

Het motto van het inloophuis: Blijf de komende tijd naar elkaar omzien, wandelen, genieten van de lente en gezond!

De Ontmoeting
De Bekroning 2
3823 EA Amersfoort
Tel. 033-456 28 05
https://www.inloophuisdeontmoeting.nl/
Email :